Mediefag

Mediefag er et humanistisk kreativt fag med både en teoretisk og en praktisk dimension. I mediefag analyserer du levende billeder i mange forskellige formater – spillefilm, nyhedsformidling, kortfilm, musikvideoer, computerspil, youtube-videoer mv. Du lærer at forstå levende billeder i en kommunikativ, æstetisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst.

Den praktiske side af faget dækker over, at du ikke kun analyserer men også producerer film, tv og nyere medieproduktioner. Den teoretisk-analytiske og den praktisk-produktionsmæssige del går hånd i hånd, fordi det kun er via forståelse af begge dele, du reelt forstår filmproduktion. Du skulle gerne gennem arbejdet med mediefag blive en moderne, bevidst og skabende mediebruger, som ikke bare oplever men også vurderer de informationer og påvirkninger, du møder som bruger af medier.


Progressionsplan for mediefag


Metoder i mediefag

Næranalysen, som bygger på shot-to-shot analysen, er den vigtigste analyseform i mediefag. Den ligger til grund for alt teoretisk-analytisk arbejde i faget. Næranalysen adskiller en film i enkelte klip og analyserer de filmiske virkemidler, der er brugt, samt formålet med dem. Hvis man ser film som et sprog, er næranalysen nærmest som at arbejde med grammatikken bag.

Alle andre teorier og analysemetoder, der bruges i mediefag – fx auteurteori eller genreteori – bygger på arbejde med næranalysen.


Skriftlighed i mediefag

Mediefags skriftlige dimension bygger på at kunne omsætte næranalysens resultater til sammenhængende tekst. Det er sværere end man skulle tro, fordi du skal udvælge de dele af analysen, som er mest relevante at skrive om, for at formidle din analyse.
Fagene