Fagene

Fysik

Vi lever i en fysisk verden, og faget fysik er et middel til at forstå verden omkring os. Ved at beskæftige dig med fysik bliver du klogere på naturlovene, du får indsigt i hverdagens teknik, som ofte kræver en forståelse af emner indenfor fysik, og ikke mindst får du viden om naturen, så du kan være med til at skabe en bedre fremtid.

Fysik er det bredeste af de naturvidenskabelige fag. Fysik omfatter alt fra de mindste partikler som fx elektroner og kvarker til de største legemer som fx stjerner og galakser – og endda universet som helhed.

I fysik vil du udvikle din viden og begrebsforståelse gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimentelt arbejde. Du vil således møde undervisningsformer, der vil udfordre såvel dine praktiske og kreative som dine systematiske og analytiske evner.


Progressionsplan fysik


Overordnede metodeovervejelser for naturvidenskab


Konkrete metoder i fysik

Inden for fysik kan du få ny viden på to forskellige måder: Du kan læse dig til ny viden, og du kan selv lave eksperimenter. Eksperimenter i fysik er typisk en af følgende tre typer:

  - Test af hypotese

  - Eksperimentel bestemmelse af naturkonstant (fx vands specifikke varmekapacitet)

  - Eksperimentel undersøgelse af emne (fx sammenhæng mellem belastning og bøjning af lineal)


Når du skal præsentere et eksperiment i fysik som et eksempel på naturvidenskabelig metode, kan du fx komme ind på følgende områder:

  - Metoden til opsamling, registrering og behandling af kvantitative og kvalitative data

  - Tilrettelæggelsen af eksperimentet og variabelkontrol

  - Anvendelsen og formuleringen af modeller

  - Databehandling

  - Usikkerhed og fejlkilder i forbindelse med eksperimentet


Skriftlige genrer i fysik

Også de skriftlige genrer i fysik er præget af, at fysik er et naturvidenskabeligt fag. Nedenfor kan du finde skabeloner til skriftlige produkter i fysik.

- Skabelon for laboratoriejournal

- Simpel skabelon for naturvidenskabelig rapport

- Udfoldet skabelon for naturvidenskabelig rapport

- Indholdsskabelon for en naturvidenskabelig poster