Fagene

Overordnede metodeovervejelser for naturvidenskab

De naturvidenskabelige fag har som samlet hovedområde en del til fælles. Dette gør sig især gældende, når vi snakker om naturvidenskabelig metoder – altså spørgsmålet om, hvordan man kan skaffe sig viden i naturvidenskab.


Inden for naturvidenskaberne skal du kende til nogle forskellige overordnede metoder:

  - Den empirisk-induktive metode

  - Den hypotetiske-deduktive metode

  - Den abduktive metode


Inden for naturvidenskaberne er det også vigtigt, at du kender til betydningen af (og forskellen på) en række forskellige begreber:

  - Objektiv / subjektiv

  - Induktion / deduktion

  - Eksperimenter / feltundersøgelser

  - Kvalitative / kvantitative data

  - Visualiseringsmodeller / matematiske modeller

  - Hypoteser

  - Variable og variabelkontrol

  - Validitet / reliabilitet


For særfaglige og mere konkrete metodeovervejelser: Se fagenes egne sider her i STX-Metro:

  - Kemi

  - Biologi

  - Naturgeografi

  - Fysik

  - Bioteknologi