Lære sammen

SUS 2  "FG Gymnasieklar"Til lærerne


Studieudviklingssamtale 2 sætter fokus på dine studiekompetencer, og formålet med samtalen er at skabe et overblik over dine styrker og mulige udfordringer i forhold til

  - Computer skills

  - Deltagelse og medansvar

  - Lektie- og notatteknik


I samtalen taler I om din udvikling - hvad er du blevet dygtigere til siden sidst, og er der opstået nye udfordringer? I kan på baggrund heraf drøfte strategier for, hvordan du fortsat kan sætte dine færdigheder og kompetencer i spil i undervisningen.


Som forberedelse til SUS 2 skal du sætte dig ind i og reflektere over FG Gymnasieklar.