Skrive

Læse

Noter

Hvis du skal have nok ud af den tid, du bruger på at læse, skal du læse aktivt. Det vil sige, at du hele tiden forholder dig til det, du læser.

Det samme gælder, når du skal læse op til at skrive en opgave. Her skal du kunne fastholde, hvor du har dine oplysninger fra, og hvordan den enkelte tekst, du har læst, forholder sig til dit emne. Det er nemmere at skimme sine noter end at genlæse alle teksterne.

Du kan med fordel følge nedenstående guide, hver gang du læser en tekst. Klik på de enkelte punkter for at se mere.


1. Begynd med at finde ud af, hvad formålet er med teksten

2. Derefter danner du dig et overblik over teksten, inden du læser

3. Overvej inden du læser, hvilke svar du kan forvente at få fra teksten

4. Skriv i teksten, mens du læser den (luk)  

Det er forskelligt, hvordan du tager noter i det enkelte fags tekster. Tal med dine lærere om, hvordan du skal gøre. Her er nogle eksempler:

Fagtekst (luk)

- Vær opmærksom på tekstens logik

- Formuler en overskrift til hvert afsnit i teksten og eventuelt en kort forklaring

- Understreg kun de væsentligste faglige begreber og citater

- Sæt spørgsmålstegn i margen, de steder, du ikke umiddelbart forstår

- Slå svære ord op

Fiktion

5. Bearbejd teksten, når du har læst den