Opgaver

DHO


Formål

I DA-HI-forløbet får du et grundlæggende overblik over nogle historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark. I forlængelse af DA-HI-forløbet skal du i DHO arbejde i dybden med et emne, hvor du inddrager viden og metoder fra både Dansk og Historie i et fagligt samspil

 

I DHO og i Studieretningsopgaven (SRO) i 2.g trænes du i at formidle fagligt stof og anvende de redskaber og teknikker, du skal bruge, når du skal skrive dit Studieretningsprojekt i 3.g. 


Du skal i DHO særligt træne at arbejde undersøgende og at bruge dine vejledere undervejs i processen med opgaven.


Skriftligt produkt

Mundtlig prøve

Proces

Evaluering

Mest til lærerne


To eksempler på DHO

Følg dette link til to eksempler med opgave, talepapir og videooptagelse af elevoplægget til den mundtlige prøve.