Opgaver

DHO


Formål

I DA-HI-forløbet får du et grundlæggende overblik over nogle historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark. I forlængelse af DA-HI-forløbet skal du i DHO arbejde i dybden med et emne, hvor du inddrager viden og metoder fra både Dansk og Historie i et fagligt samspil

 

I DHO og i Studieretningsopgaven (SRO) i 2.g trænes du i at formidle fagligt stof og anvende de redskaber og teknikker, du skal bruge, når du skal skrive dit Studieretningsprojekt i 3.g. 


Skriftligt produkt

Mundtlig prøve

Proces

Evaluering

Mest til lærerne