Opgaver

SRO


Formål

Studieretningsopgaven (SRO) har til formål at træne tværfagligt arbejde samt at udarbejde og besvare en problemformulering. I besvarelsen inddrages basal videnskabsteori og faglige metoder fra de anvendte fag.


Skriftligt produkt

Mundtlig prøve

Proces

Evaluering

Mest til lærerne