Opgaver

SRO


Formål

Studieretningsopgaven (SRO) har til formål at træne tværfagligt arbejde, så du bliver godt klædt på til at skrive studieretningsprojektet (SRP) i 3.g. I SRO bygger du videre på det, som du lærte i DHO, om at skrive og formidle større skriftlige opgaver.

I arbejdet med SRO skal du særligt træne at udarbejde og besvare en problemformulering. Vi sætter samtidig fokus på, at du lærer at inddrage basal videnskabsteori og faglige metoder fra de anvendte fag.

I SRO træner du også dine studiekompetencer i peer-feedback og i at bruge vejledning hensigtsmæssigt.


Skriftligt produkt

Mundtlig prøve

Proces

Evaluering

Mest til lærerne