Skrive

Opgave- og problemformulering

Problemformuleringen eller opgaveformuleringen er omdrejningspunktet, når du skal skrive større opgaver. Det er her, du og/eller din lærer helt skarpt formulerer retningen og indholdet af din opgave.

En problemformulering er et overspørgsmål (en one-liner). Overspørgsmålet suppleres af underspørgsmål, der tilsammen besvarer overspørgsmålet.

I nogle opgaver får du stillet en bunden opgave, som du skal besvare. Du skal være meget opmærksom på, hvad du bliver bedt om i opgaveformuleringen og hvilke hints, din lærer giver dig til, hvordan du kan løse opgaven.


Hvordan ser en problemformulering ud?


Hvordan ser en opgaveformulering ud?