Opgaver

SRP

Herunder findes videooptagelser af mundtlige præsentationer i SRP fra elever, der tidligere har gået på FG. Til højre findes tilhørende opgaveformulerinter, opgaver og talepapir fra eleverne.SRP Musik A & Dansk A

Opgaveformulering findes her

Selve opgaven

Talepapir

SRP Historie A & Samfundsfag B

Opgaveformulering findes her

Selve opgaven

Talepapir

SRP Dansk A & Bioteknologi A

Opgaveformulering findes her

Selve opgaven

Talepapir

SRP Fysik A & Filosofi B

Opgaveformulering findes her

Selve opgaven

Talepapir

SRP Matematik A (enkeltfaglig)

Opgaveformulering findes her

Selve opgaven

Talepapir

SRP Historie A (innovativ)

Opgaveformulering findes her

Selve opgaven

Talepapir

SRP Dansk A & Engelsk A

Opgaveformulering findes her

Selve opgaven

Talepapir