Opgaver

SRP

Formål

I SRP skal du i din skriftlige opgave og i din mundtlige prøve selvstændigt undersøge, formidle og diskutere en kompleks faglig problemstilling. Herunder skal du vise, at du kan opstille en problemformulering, der danner udgangspunkt for en skriftlig besvarelse af en stillet opgave, og at du kan tilrettelægge arbejdsprocessen med dit projekt hensigtsmæssigt. Du skal bruge viden, faglige metoder og videnskabsteori fra de indgående fag til at undersøge og behandle en opgaveformulering.


Skriftligt produkt

Mundtlig prøve

Proces

Evaluering

Mest til lærerne (men eleverne må gerne kigge med)


Seks eksempler på SRP

Følg dette link til seks eksempler med opgave, talepapir og videooptagelse af elevoplægget til den mundtlige prøve.