Skrive

Præsentere

Faser i arbejdsprocessen

Her kan du se en oversigt over de forskellige faser, der indgår i en arbejdsproces, der leder frem til en præsentation eller en akademisk opgave.
Helt central i forbindelse med de større opgaver/præsentationer er opgave- og problemformuleringen. Men det er vigtigt at forstå, at alle faserne i arbejdsprocessen er vigtige og ikke skal opfattes som aktiviteter, der bare skal 'overstås' for at komme videre til næste fase. Det vil tværtimod ofte være nødvendigt at gå tilbage til tidligere faser undervejs i arbejdsprocessen, for - på et højere niveau - at tænke nyt eller indhente mere viden.

Faserne er også gode at have i baghovedet, hvis du går i stå med forberedelsen af et mindre oplæg. Det er sandsynligt, at du er gået i stå, fordi du burde befinde dig et andet sted i modellen.