Skrive

Opgave- og problemformulering

Problemformuleringen eller opgaveformuleringen er omdrejningspunktet, når du skal skrive større opgaver. Det er her, du og/eller din lærer helt skarpt formulerer retningen og indholdet af din opgave.

En problemformulering er et overspørgsmål (en one-liner). Overspørgsmålet suppleres af underspørgsmål, der tilsammen besvarer overspørgsmålet.

I nogle opgaver får du stillet en bunden opgave, som du skal besvare. Du skal være meget opmærksom på, hvad du bliver bedt om i opgaveformuleringen og hvilke hints, din lærer giver dig til, hvordan du kan løse opgaven.


Hvordan ser en problemformulering ud?


Hvordan ser en opgaveformulering ud? (luk)

Eksempel fra en DHO-årsprøve:
Når du i forbindelse med SRP får udleveret din opgaveformulering, er der færre hints end i eksemplet. Derudover skal du være opmærksom på, at den indeholder aspekter eller bilag, som du ikke har diskuteret med dine vejledere i vejledningsprocessen. Husk, at besvare alle dele af opgaveformuleringen.
Du skal undersøge, hvordan historien om den tyske bondekrig genskabes eller omdannes i den historiske roman Q - Carafas øje

Redegør kort for den tyske bondekrig.

Analyser, hvordan den tyske bondekrig fremstilles i romanen Q - Carafas øje, første del - Møntmesteren*, idet du viser hvilke fortællemæssige greb, forfatterne bruger. Inddrag i analysen sammenligninger med fortællesmæssige greb i mindst to faghistoriske fremstillinger af de samme begivenheder.

Diskuter med baggrund i dine analyser styrker og svagheder ved den historiske roman som genre.

* tag eventuelt udgangspunkt i side 7-8, 17-32, 37-39, 41-45, 63-68 og 82-84. Det giver dig imidlertid klart mest og er lettes at overskue, hvis du har læst første del.