Læse

Lære sammen

Skrive

Præsentere

Finde på

At studere

At studere

Lektier

Lærer/elev

Hvad vil det sige at indgå i en klasse?

Hvad vil det sige at lære?

Studieplaner i fagene

Strukturér din tid


Lektielæsning er vigtigt

Lektielæsning er en vigtig del af din gymnasietid. Dit faglige udbytte af undervisningen er afhængigt af, at du laver dine lektier. Samtidig er lektielæsning en vigtig studiekompetence at få med dig fra gymnasiet.

Lektielæsning omfatter faglig læsning og noter.

Hvordan du læser lektierne fagligt og hvordan du tager noter kan være meget forskelligt fra fag til fag. Derfor vil dine lærere give dig anvisninger på, hvordan du arbejder med de enkelte lektier i deres fag.


Forventninger til din lektielæsning

Skolen forventer, at du i gennemsnit bruger 80 minutter (i gennemsnit 20 minutter pr. lektion) på lektielæsning hver dag samt i gennemsnit 5 timer til afleveringer hver uge. Det kan variere fra uge til uge, hvor lang tid du skal bruge. Derfor kræver det, at du lærer at planlægge dit skolearbejde og løbende danner dig et overblik over dine lektier, så du fx kan lave noget i god tid for at undgå ophobning.


Hvad kan du forvente af lærerne?

Max. 12 fordybelsestimer pr. uge (afleveringer på valghold tæller ikke med). Elevteamet holder løbende øje med omfanget og er i dialog med teamlærerne om dette.

Lektie skrives ind i lectio senest kl. 16.00 to hverdage inden modulet. Dog kun én dag inden, hvis du har faget to dage i træk.

Anvisninger på, hvordan du skal arbejde med den enkelte lektie.