Latin

Latin er både et sprogfag og et kulturfag, som trækker sproglige og kulturelle tråde fra det antikke Romerrige og frem til i dag. I latin beskæftiger vi os som udgangspunkt med at læse og forstå antikke latinske tekster såvel sprogligt som indholdsmæssigt, ligesom vi sætter teksterne i relation til vores egen moderne kultur. En vigtig forudsætning for tekstlæsningen er sproglig analyse og dermed beherskelse af latinsk grammatik. Det er en kompetence, der kan overføres direkte til arbejdet med gymnasiets andre sprogfag, der anvender samme grammatik. Latin bliver på den måde en nøgle til både at læse og forstå moderne sprog som dansk, fransk, spansk og tysk.

På baggrund af analysen af de latinske tekster opnår du indsigt i romersk historie, litteratur, religion, filosofi, arkæologi og kunstihistorie. Grækerne lagde grundlaget for europæisk kunst, litteratur, videnskab og politisk tænkning. Romerne overtog den græske kultur og gav den en form, som skulle præge det senere Europa. Vi vil derfor i latin sætte fokus på de områder af digtning, litteratur, politik og filosofi, som stadig er aktuelle.

Latin indgår i Almen Sprogforståelse.


Progressionsplan for latin


Metoder i latin

Fagets helt centrale metode er den grundige nærlæsning af originalteksterne, der danner udgangspunkt for en analyse og fortolkning af teksterne. Til nærlæsningen hører, at der arbejdes dels med morfologi, dvs. ordbøjningslære, dels med syntaks, dvs. ordets ledfunktion i en sætning. I den forbindelse er arbejdet med fagets hjælpemidler som ordbog og grammatik helt centralt. Teksternes mening skabes dog ikke alene gennem ordbog og grammatik, men også gennem viden om fx tekstens forfatter, genre, kontekst og samtid.

I tillæg til nærlæsningen kan man i tekstanalysen og fortolkningen anvende et antal litteraturteoretiske metoder, der kan inddrages til at åbne op for flere perspektiver af teksten. Disse metoder hviler på den hermeneutiske teori, som latin har tilfælles med de andre humanistiske tekstlæsningsfag, og de tæller fx den strukturalistiske og psykoanalytiske analysemetode.


Fagene