Kemi

Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor du arbejder med grundstoffer/atomer og deres muligheder for at skabe forskellige typer af kemiske forbindelser. Du arbejder også med at udforske, beskrive og forklare disse kemiske forbindelsers opbygning og egenskaber.

I kemi udvikler du din viden og begrebsforståelse gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimentelt arbejde. Du møder således undervisningsformer, der udfordrer såvel dine praktiske og kreative som dine systematiske og analytiske evner.


Overordnede metodeovervejelser for naturvidenskab


Konkrete metoder i kemi

Eksperimentelle metoder:

  - Titreringer

  - Separationsmetoder

  - Kromatografiske metoder

  - Spektroskopiske metoder

  - Synteseteknikker

  - Renhedsbestemmelser

Indhentning af teoretiske viden:

  - Bøger, tidsskriftsartikler mv.

  - Kemiske tegne- og beregningsprogrammer

  - Opslagsværker, databaser mv.

  - Animationer, molekylbyggesæt mv.

Begrænsninger

  - Hvad kan din metode – og hvad kan den ikke?

  - Usikkerheder og fejl


Skriftlige genrer i kemi

Også de skriftlige genrer i kemi er præget af, at kemi er et naturvidenskabeligt fag. Nedenfor kan du finde skabeloner til og eksempler på skriftlige produkter i kemi.


Laboratoriejournal

Naturvidenskabelig rapport

Naturvidenskabelig poster

Særligt for kemi A (luk)

Typeord i kemi ved skriftlig eksamen (på EMU)

Fagene