Lære sammen

Elev-/lærerroller

Elev-/lærerroller start

Læreren forklarer

Klassediskussion

Par- og gruppearbejde

Projekt


Par- og gruppearbejde

Par- og gruppearbejde kan du sammenligne med en træningsbane, hvor læreren i kortere eller længere tid sender jer ud på egen hånd - hjulpet på vej med instruktioner.

Her er det vigtigt, at I kan holde koncentrationen om den opgave, I skal løse.

Det er også vigtigt, at I ikke bare fordeler opgaverne imellem jer (med mindre I får besked på det). Når I er sat sammen i grupper er det netop for, at I skal øve jer i at samarbejde. Det kræver både at man kan lytte, acceptere forskelligheder og aktivt byde ind. Ofte tænker tre hjerner bedre end én, og det, at man får lov at afprøve sine svar på de andre, gør dem desuden bedre og klarere.

Hvis det er svært at få samarbejdet til at virke, kan I forsøge jer med at give hinanden roller, så én er 'ordstyrer', en anden er 'referent' og en tredje er 'indpisker', der sørger for, at I holder jer på sporet.

Sørg for at alle har gruppens noter. I kan fx arbejde i et fælles dokument, som alle har adgang til.
Hvordan laver lærerne egentlig grupper?
Hvordan laver lærerne egentlig grupper?