Lære sammen

Elev-/lærerroller

Elev-/lærerroller start

Læreren forklarer

Klassediskussion

Par- og gruppearbejde

Projekt


I de fleste lektioner vil du møde forskellige arbejdsformer i løbet af lektionen. Det stiller krav til dig om at deltage på forskellige måder undervejs. Det er vanskeligt at have en klassediskussion, hvis ingen rækker hånder op, eller hvis ingen lytter. På samme måde er det svært at få et gruppearbejde til at virke, hvis én går på toilettet, og en anden lige skal skrive en besked til kæresten...

Undervisning er et samarbejde, hvor alle har en rolle at spille. Hvordan disse roller mere konkret tager sig ud, kan du se fire eksempler på ved at følge linksene ovenfor.

Eksemplerne tager alle udgangspunkt i den danske forsker Steen Becks læringscirkel*. Her opstilles forskellige undervisningsformer i forhold til to akser:

     1. om der er "afstand" eller "nærhed" mellem lærer og elever

     2. om du som elev skal gå "deduktivt" eller "induktivt" til værks

De to sidste begreber kender du nok ikke i forvejen, men helt kort kan de forklares sådan her: Går man deduktivt til værks, afprøver man en teori eller viden, man allerede har fået præsenteret på en konkret opgave. Går man induktivt til værks, finder man frem til teori og viden ud fra den konkrete opgave.


*) modellen er tillempet formålet, men kan bl.a. findes i Steen Beck: Pædagogikum - mellem teori og praksis, Frydenlund 2016