Lære sammen

SUS 3  "Professionelt samarbejde"Se beskrivelse af den professionelle samarbejdskompetence ​her:

  - Du kan tage ansvar og bidrage til at nå i mål med de givne opgaver og deadlines

  - Du er bevidst om gruppedynamikken i en gruppe

  - Du bidrager til et konstruktivt arbejdsmiljø

  - Du bidrager til at planlægge og koordinere en arbejdsproces

  - Du giver konstruktiv feedback

  - Du inkluderer andre

  - Du bidrager til en god rollefordeling i samarbejdet og sætter kompetencer i spil

  - Du anerkender andres ideer og løsningsforslag

  - Du kan arbejde sammen med forskellige personer

  - Du er fleksibel og kan påtage dig forskellige roller i et samarbejde


Til lærerne


Studieudviklingssamtale 3 har fokus på dine samarbejdskompetencer, hvor formålet er at skabe forståelse for, hvad teams og gruppearbejde kan give dig og dine kammerater, hvis I griber det professionelt an.

Forud for samtalen bedes du tænke lidt over følgende fokusspørgsmål til SUS 3:

  - Hvad er sammenhold?

  - Hvad er kammeratskab?

  - Hvornår fungerer gruppearbejde godt ifølge dig?

  - Hvad sker der i gruppen, når der er konflikter?

  - Hvornår oplever du, at der er behov for bestemte kompetencer i gruppen?

  - Hvad gør gruppen, når der er udfordringer?

  - Hvordan sætter gruppen mål for sig selv og hinanden?

Medbring dine svar til samtalen.