Lære sammen

SUS 4  "Motivation"Til lærerne

Studieudviklingssamtale 4 indledes med en opfølgning på SUS 3 om "professionelt samarbejde": Hvordan har jeg helt konkret arbejdet med at indgå bedst muligt i gruppearbejde?

Derefter lægges fokus i samtalen på din motivation for skolearbejdet, og formålet med samtalen er at finde ud af, hvad der motiverer dig. Samtalen vil derefter fokusere på at afklare, hvordan du kan udnytte denne viden til at lære mest muligt.


Forud for samtalen skal du sætte dig ind i modellen nedenfor og færdiggøre sætningerne:

  1. “Jeg lærer bedre, når jeg…”

  2. “Jeg lærer bedre, når jeg…”

  3. “Jeg lærer bedre, når jeg…”


Medbring dine svar til samtalen.

-----------------------------------------------

Modellen er en sammentænkning af en model for Motivationsorienteringer af Mette Pless, CEFU og en bearbejdning af CARTAGO - en ramme om motivation i praksis af Krogh & Andersen i Gymnasiepædagogik af Dolin m.fl (red), 2017.