Lære sammen

Formålet med Studieudviklingssamtale 5 er, at du reflekterer over, hvilke muligheder du ser for kommende studier og job. Fokus er derfor på, hvilke fag der særligt interesserer dig, og hvilke arbejdsformer du befinder dig godt med, men også de erfaringer du har med fra eventuelt erhvervsarbejde og fritidsaktiviteter.


Som forberedelse skal du besvare nedenstående spørgsmål:


- Hvad er dit/dine bedste fag?

- Hvordan kan du se dig selv bruge det/dem i fremtiden?

- Hvilke elementer fra andre fag kan du pege på, som du kan bruge efter gymnasiet?

- Hvilke arbejdsmetoder, som du har lært, kan du bruge i fremtiden?

- Hvordan kan du bruge ovenstående i dit valg af SRP-emne og din proces med opgaven?

- Hvordan spiller det, du lærer på gymnasiet, sammen med det, du også lærer ved dit

  eventuelle erhvervsarbejde og fritidsaktiviteter?

- Hvad er din drøm?