Opgaver

Skrivekursus dansk 1


Formål

I skrivekursus dansk 1 skal du lære at arbejde undersøgende. Du præsenteres for forskellige begreber, som du skal træne frem mod og i skrivningen af din DHO. Du skal fx lære, hvordan man skriver redegørende og analyserende med faglig argumentation underbygget af dokumentation. Samtidig skal du bruge det, du har lært om afsnit og struktur.


Produkt

Proces

Evaluering

Mest til lærerne