Skrive

Præsentere

Afsender og modtager

Hvilket sprog du skal bruge, når du henvender dig til andre, kommer an på, hvem du taler til, hvad du taler om, hvilken sammenhæng du taler i og ikke mindst: hvordan du gerne vil opfattes af den, du taler til. Se Ciceros pentagram.

Må man skrive jeg i en opgave?

Hvem skriver/taler jeg til? (luk)

Både i forbindelse med skriftlige opgaver og mundtlige oplæg træner du rollen som 'fagperson'. I begge situationer er læreren først og fremmest din træner – ikke din modtager. Læreren har som din træner flere roller: Vejleder, responsgiver og bedømmer.

Modtageren af din tekst er typisk en fiktiv ligestillet person. Hvis du holder oplæg, er det typisk dine klassekammerater, der er modtagere, hvor du fx skal præsentere et emne og velbegrundet vise dem, hvordan du forstår det. Her skal du tale til klassen og læreren som ligestillede fagpersoner.


Hvordan bygger jeg teksten op?


Når du skal have læseren med på, hvad du gør: Skriv metatekst