Skrive

Præsentere

Afsender og modtager

Hvilket sprog du skal bruge, når du henvender dig til andre, kommer an på, hvem du taler til, hvad du taler om, hvilken sammenhæng du taler i og ikke mindst: hvordan du gerne vil opfattes af den, du taler til. Se Ciceros pentagram.


Må man skrive jeg i en opgave?


Hvem skriver/taler jeg til?


Hvordan bygger jeg teksten op?


Når du skal have læseren med på, hvad du gør: Skriv metatekst (luk)

En metatekst er en tekst om den tekst, du skriver, i selve teksten. Metatekst bruges typisk i undersøgende faglig skrivning, hvor du skal argumentere for dine resultater i undersøgelsen eller analysen. Det kan være i et konkret fag eller i forbindelse med dine større skriftlige opgaver (SRO, SP4, SRP).

Metateksten beskriver, hvad du har gjort, og hvorfor du har gjort, som du har gjort. Det kan både være i forhold til dine formidlingsmæssige og metodiske valg. I de større skriftlige opgaver kan du fx med fordel bruge metatekst i forbindelse med delkonklusioner, hvor du samtidig laver en kobling til dit næste afsnit.

Se eksempler på metatekst i SRP via link til højre.