Skrive

Præsentere

Afsender og modtager

Hvilket sprog du skal bruge, når du henvender dig til andre, kommer an på, hvem du taler til, hvad du taler om, hvilken sammenhæng du taler i og ikke mindst: hvordan du gerne vil opfattes af den, du taler til. Se Ciceros pentagram.


Må man skrive jeg i en opgave?


Hvem skriver/taler jeg til?


Hvordan bygger jeg teksten op? (luk)

Når du skriver en faglig tekst, er det altid inden for en nærmere bestemt genre. En genre er en slags struktur-skabelon, der er bestemmende for, hvordan du skriver din tekst. I de større skriftlige opgaver, DHO, SRO og SRP, handler genrekravene om at skrive undersøgende med den akademiske skrivnings krav. Se opgavens dele.

På metroens forside finder du faglinks til højre. Under disse faglinks finder du 'opskrifter' på de faglige genrer og måder at skrive fagligt på i de forskellige fag.


Når du skal have læseren med på, hvad du gør: Skriv metatekst