Skrive

Udforskende skrivning

Hvorfor arbejde med udforskende skrivning?

Tanken bag udforskende skrivning er, at du skal anvende skrivning som redskab for din tænkning - at du 'automatisk' kommer til at tænke, når du skriver. Der er ikke garanti for, at du kommer til at tænke nye tanker under en udforskende skrivning - men der er gode chancer.

Udforskende skrivning er altid kendetegnet ved (dele af) følgende:


   - Du skriver for at lære noget

   - Du skriver for dig selv og til dig selv

   - Du skriver for at skabe og/eller strukturere tanker og ideer


Udforskende skrivning bruger du fx i arbejdet med forskellige større skriftlige arbejder.


Teknikker

Hurtigskrivning (luk)

Skriv "frit fra leveren" i et på forhånd bestemt tidsrum om et emne.

Du må ikke stoppe skrivningen undervejs for at tænke eller lignende. Dette skal sikre, at du "slukker" for dine kritiske sanser, så dine tanker kan flyde frit. Dermed skabes mulighed for at generere en stor mængde stof til videre bearbejdning. Det er tanken, at du skal "bruge skrivning som redskab til tænkning".


Selve hurtigskrivningen:

- Skriv sammenhængende tekst (skriv fx ikke i punktform)

- Skriv uden at tænke nærmere over, hvad du skriver

- Undgå at gå tilbage og rette/revidere

- Fortsæt med at skrive, selvom du løber tør for ideer

- Skriv på computer – gerne med slukket skærm.

Refleksionsskrivning

Brainstorming

Mindmapping

Del og stjæl

Displays