Skrive

Udforskende skrivning

Hvorfor arbejde med udforskende skrivning?

Tanken bag udforskende skrivning er, at du skal anvende skrivning som redskab for din tænkning - at du 'automatisk' kommer til at tænke, når du skriver. Der er ikke garanti for, at du kommer til at tænke nye tanker under en udforskende skrivning - men der er gode chancer.

Udforskende skrivning er altid kendetegnet ved (dele af) følgende:


   - Du skriver for at lære noget

   - Du skriver for dig selv og til dig selv

   - Du skriver for at skabe og/eller strukturere tanker og ideer


Udforskende skrivning bruger du fx i arbejdet med forskellige større skriftlige arbejder.


Teknikker

Hurtigskrivning

Refleksionsskrivning (luk)

Skriv som et redskab til at reflektere over et emne


Refleksionsskrivning kan fx bruges til:

- Forforståelsesskrivning (hvor du skriver din forftåelse om et emne)

- FIF-opgaver (Forudsig, Iagttag, Forklar – i forbindelse med eksperimenter)

- Refleksion over egen læring

Brainstorming

Mindmapping

Del og stjæl

Displays