Lære sammen

Fagligt samspil

Som nævnt i metrostoppet om fagenes identitet giver de enkelte fag kun mulighed for at se nogle dele af verden. Det er derfor vigtigt, at du øver dig på at få øje på de enkelte fags muligheder og begrænsninger.Fagligt samspil foregår ikke altid på samme måde, idet forskellige situationer eller forløb kræver forskellige former for samspil. Når du forholder dig til faglige samspil, kan det være nyttigt at overveje hvilken form for samspil, der er tale om. Hvis du åbner de forskellige links nedenfor, kan du læse lidt videre om 3 forskellige former, der vil dække langt størstedelen af de faglige samspil, du møder i gymnasiet. Selvom der er et vist værdi-hierarki i disse former, er det vigtigt at slå fast, at alle 3 former har sin berettigelse i gymnasiet.


Brug af hjælpediscipliner

Flerfaglighed (luk)

Denne form er kendetegnet ved, at flere fag arbejder parallelt med at belyse forskellige aspekter af samme emne.

Et eksempel på dette er, hvis dansk og kemi arbejder med emnet 'kosmetik¨, og dansk koncentrerer sig om skildring af kosmetik i forskellige reklamer, imens kemi arbejder med forskellige kemiske aspekter, der er relevante for fremstillingen eller anvendelsen af forskellige typer af kosmetik.

Tværfaglighed


De tre former for fagligt samspil er inspireret af:                                                                                                                                        Klausen (red), På tværs af fag. Fagligt samspil i undervisning, forskning og teamsamarbejde, Akademisk forlag, 2001.