Lære sammen

Fagligt samspil

Som nævnt i metrostoppet om fagenes identitet giver de enkelte fag kun mulighed for at se nogle dele af verden. Det er derfor vigtigt, at du øver dig på at få øje på de enkelte fags muligheder og begrænsninger.Fagligt samspil foregår ikke altid på samme måde, idet forskellige situationer eller forløb kræver forskellige former for samspil. Når du forholder dig til faglige samspil, kan det være nyttigt at overveje hvilken form for samspil, der er tale om. Hvis du åbner de forskellige links nedenfor, kan du læse lidt videre om 3 forskellige former, der vil dække langt størstedelen af de faglige samspil, du møder i gymnasiet. Selvom der er et vist værdi-hierarki i disse former, er det vigtigt at slå fast, at alle 3 former har sin berettigelse i gymnasiet.


Brug af hjælpediscipliner (luk)

Denne form er kendetegnet ved, at ét fag definerer og besvarer opgaven, mens andre fag 'leverer' forskellige underopgaver.

Et eksempel på dette er anvendelse af statistiske test i samfundsfag eller biologi. Her 'leverer' matematik den pågældende testmetode, men resultatet er relevant for den samfundsfaglige eller biologiske problemstilling, der arbejdes med.

Flerfaglighed

Tværfaglighed


De tre former for fagligt samspil er inspireret af:                                                                                                                                        Klausen (red), På tværs af fag. Fagligt samspil i undervisning, forskning og teamsamarbejde, Akademisk forlag, 2001.