Lære sammen

Fagligt samspil

Som nævnt i metrostoppet om fagenes identitet giver de enkelte fag kun mulighed for at se nogle dele af verden. Det er derfor vigtigt, at du øver dig på at få øje på de enkelte fags muligheder og begrænsninger.Fagligt samspil foregår ikke altid på samme måde, idet forskellige situationer eller forløb kræver forskellige former for samspil. Når du forholder dig til faglige samspil, kan det være nyttigt at overveje hvilken form for samspil, der er tale om. Hvis du åbner de forskellige links nedenfor, kan du læse lidt videre om 3 forskellige former, der vil dække langt størstedelen af de faglige samspil, du møder i gymnasiet. Selvom der er et vist værdi-hierarki i disse former, er det vigtigt at slå fast, at alle 3 former har sin berettigelse i gymnasiet.


Brug af hjælpediscipliner

Flerfaglighed

Tværfaglighed (luk)

Denne form er kendetegnet ved, at de deltagende fag arbejder ud fra en fælles problemstilling, hvis løsning 'kalder på' viden og/eller metoder fra alle deltagende fag. Dette stiller store krav til udvælgelsen af sagen, da den skal være i stand til at 'kalde på' alle deltagende fag.

Et eksempel på dette er, hvis fysik og historie arbejder sammen om at undersøge, hvorfor Galilei ikke blev hædret som en helt i sin samtid. For at svare på dette må fysik bidrage med, hvilke opdagelser Galilei gjorde og hvad disse betød for udviklingen af verdensbilledet, imens historie bidrager med en undersøgelse af udviklingen i den katolske kirkes verdensbillede og magtposition.


De tre former for fagligt samspil er inspireret af:                                                                                                                                        Klausen (red), På tværs af fag. Fagligt samspil i undervisning, forskning og teamsamarbejde, Akademisk forlag, 2001.