Skrive

Opgavens dele

Udgangspunktet for din opgave er din opgave- eller problemformulering. Når du skal skrive opgaven, skal du folde de enkelte dele ud. Det er vigtigt at holde en klar rød tråd igennem hele opgaven, fra indledning til konklusion.


Skab et overblik

Indhold i de enkelte dele

Øvrige faste dele i DHO/SRO/SRP (luk)


Officiel forside

Resume

  Indholdsfortegnelse

   Indledning

    Opgavens hovedafsnit

    ...

    ...

    ...

   Konklusion

  Litteraturliste

Evt. bilag

I indholdsfortegnelsen skal du skrive de overskrifter, der indgår i opgaven, og på hvilken side de enkelte dele af opgaven begynder. De fleste tekstbehandlingsprogrammer kan autogenerere en indholdsfortegnelse ud fra de overskrifter, du har skrevet i opgaven.

Se eksempler via links til højre...