Skrive

Opgavens dele

Udgangspunktet for din opgave er din opgave- eller problemformulering. Når du skal skrive opgaven, skal du folde de enkelte dele ud. Det er vigtigt at holde en klar rød tråd igennem hele opgaven, fra indledning til konklusion.


Skab et overblik

Indhold i de enkelte dele

Øvrige faste dele i DHO/SRO/SRP (luk)


Officiel forside

Resume

  Indholdsfortegnelse

   Indledning

    Opgavens hovedafsnit

    ...

    ...

    ...

   Konklusion

  Litteraturliste

Evt. bilag

Opgavens hovedafsnit er de afsnit, der fylder langt det meste af opgaven. Det er her, den faglige fordybelse finder sted.

Indholdet i hvert hovedafsnit vil typisk være dikteret af underspørgsmålene i opgaveformuleringen. Det må man gerne kunne se på overskrifterne – men 'Analyse af...' er en dårlig overskrift.  

Rækkefølgen af hovedafsnittene er vigtig, da denne er med til at skabe den røde tråd gennem opgaven. Af hensyn til den røde tråd er det også en god idé at afslutte hvert hovedafsnit med en delkonklusion – og at være opmærksom på at binde opgaven sammen via forbindersætninger.

Se eksempler på delkonklusioner med forbindersætninger via links til højre...


Bemærk, at hvert hovedafsnit naturligt består af en række underafsnit. Også her er det vigtigt at være opmærksom på at skabe den røde tråd gennem opgaven via forbindersætninger.