Skrive

Opgavens dele

Udgangspunktet for din opgave er din opgave- eller problemformulering. Når du skal skrive opgaven, skal du folde de enkelte dele ud. Det er vigtigt at holde en klar rød tråd igennem hele opgaven, fra indledning til konklusion.


Skab et overblik

Indhold i de enkelte dele

Øvrige faste dele i DHO/SRO/SRP (luk)


Officiel forside

Resume

  Indholdsfortegnelse

   Indledning

    Opgavens hovedafsnit

    ...

    ...

    ...

   Konklusion

  Litteraturliste

Evt. bilag

Konklusionen skal svare på det, du stiller i udsigt i opgavens indledning. I konklusionen skal du altså samle op på det, du er nået frem til i løbet af opgaven. Du sammenskriver de delkonklusioner, du er nået frem til undervejs i arbejdet med dine underspørgsmål, og besvarer derved dit overspørgsmål.

Vær opmærksom på, at det ikke er et resumé, du skriver. Det vil sige, at dine forbinderord ikke skal være tidslige.

Du må ikke komme med noget nyt i konklusionen, men skal bare sammenfatte det, du allerede har skrevet.

Det er en god idé at overveje, hvilket indtryk man sender læseren ud af teksten med. Pas på ikke at forfalde til intetsigende klichéer som fx “men smag er jo forskellig fra person til person”. Brug i stedet slutningen til at vise, hvad du rent faktisk har fundet ud af.

Hvis du har begyndt din opgave med en konkret situation, et citat, en iagttagelse, et problem eller andet, kan det være meget virkningsfuldt, hvis du til allersidst binder an til dit indledningseksempel.

Se eksempler via links til højre...