Musik

Musik er et humanistisk kreativt fag, hvor du arbejder med musikkens elementer, analytisk og kreativt. Du arbejder med at udvikle din forståelse af musikken ved dels at spille og synge den dels at skille den ad analytisk og samle den igen til en fortolkning. Du udvikler også din forståelse af musikken ved at vide noget om den kulturelle/historiske kontekst og sætte den musikalske analyse i forhold til tekst og "indpakning".


Progressionsplan for musik (STX)

Progressionsplan for musik (HF)


Metoder i musik

De forskellige metoder i faget tager udgangspunkt i de musikalske parametre, der bruges til at beskrive de byggesten, musikken består af. Beskrivelserne af metoderne herunder passer til C-niveau:

- Form

- Melodik

- Groove

- Harmonik

- Med- og modstemmer

- Sound

Man kan også arbejde med musematisk analyse, hvor man har udgangspunkt i, hvordan og hvad musikken kommunikerer.

Ved pop-/rockmusik kan du også se på musikkens hook, breaks og gimmicks.


Skriftlighed i musik

Skriftlig musikeksamen på A-niveau består af to delprøver:

I delprøve 1 (uden hjælpemidler), som du også træner på B-niveau, får du testet fem forskellige færdigheder:

- Akkordlæsning

- Harmonisk analyse

- Harmonisering                              Alle siderne

- Melodisk analyse

- Hørelære

I delprøve 2 skal du lave et musikalsk arrangement af en melodi, hvor du viser, at du behersker arrangementsteknikker og kan anvende dem musikalsk meningsfuldt.

Udover eksamenstræning er det også vigtigt, at du øver dig i at skrive analyse i løbet af undervisningen, så du kan inddrage musikfaget i SRO og/eller SRP. Her er nogle gode råd til at skrive analyse som sammenhængende tekst.

Fagene