Lære sammen

Studieudviklingssamtaler (SUS) på FG

Formålet med SUS

Som elev på Fredericia Gymnasium får du i løbet af din gymnasietid fem individuelle samtaler med én af klassens teamledere. Se oversigt nedenfor.

Formålet med samtalerne er at udvikle dig som gymnasieelev. I samtalerne er der fokus på din faglige udvikling, studieteknik og motivation for at lære. Samtalerne er altså ikke en vurderende samrtale om dine karakterer, dit fravær eller lignende.

Samtalerne er fortrolinge. Du bestemmer, hvad læreren må fortælle videre til de øvrige lærere i klassen eller til din studievejleder.


Samtaler i 1G


Samtaler i 2G


Samtaler i 3G

SUS 1

(uge 2-3)

SUS 2

(uge 17)

SUS 3

(uge 40-41)

SUS 4

(uge 1-2)

SUS 5

(uge 43-44)