Opgaver

SP4


Formål

Studieprojekt 4 (SP4) er en slags generalprøve på SRP, og formålet er, at I får styr på de sidste ting, når I skal skrive jeres SRP.

SP4-opgaven skrives i historie og et andet fag. For at understøtte jeres arbejde med den akademiske opgavegenre vejleder dansklæreren i opgaveskrivningen – se skrivekursus 2.

Opgaven skrives i grupper á 3 elever. De samme grupper danner udgangspunkt for faste skrivegrupper til SRP.


I forløbet skal I:

Lave en selvstændig og flerfaglig problemformulering ud fra et overordnet emne, som jeres lærere præsenterer, der kan danne udgangspunkt for lærernes opgaveformulering. I kan vælge at opstille en problemformulering, der kræver en innovativ løsning.

Træne selvstændig informationssøgning.

Besvare en opgaveformulering, som jeres lærere har udarbejdet på baggrund af jeres problemformulering.

Øve jer i at formulere jer i fagenes skrivemåder og i den akademiske opgavegenre.

Inddrage metoder og teorier fra to fag i fagligt samspil.

Foretage metodiske overvejelser og inddrage videnskabsteori.

Lære at skrive et resume.

Uddybe opgaven mundtligt og efterfølgende indgå i dialog med jeres lærere om den ved en mundtlig prøve.Skriftligt produkt

Mundtlig prøve

Proces

Evaluering

Mest til lærerne


Fem eksempler på SRP

Følg dette link til fem eksempler med opgave, talepapir og videooptagelse af elevoplægget til den mundtlige prøve.