Opgaver

Skrivekursus dansk 2


Formål

Skrivekursus dansk 2 indgår som en del af SP4 – det sidste forløb før din SRP. Skrivekurset indgår ifølge den overordnede plan for SP4 som en integreret del af vejledningen i opgaveskrivningen efter udleveringen af opgaveformuleringen.

Formålet med Skrivekursus 2 i dansk er at styrke jeres bevidsthed om akademisk skrivning som optakt til jeres SRP.

Fokus i Skrivekursus dansk 2 er på struktur, akademisk sprog – herunder metakommunikation – samt på opgavens resume, som er nyt for jer. Skrivekurset består af følgende dele:

- Formulering af resume ud fra kravene til SRP

- Indledning og konklusion

- Koblinger i og mellem afsnit samt mellem indledning og konklusion

- Brug af metasprog

- Akademisk skriftsprog overfor talesprog

- Individuel skrivning og samskrivning

- peer feedback og lærerrespons undervejs i skriveprocessen


Mest til lærerneVejledning til Dansk A STX, 2019

Skrivekurset skal “bidrage til elevernes viden og erfaring med at skrive fagligt undersøgende på baggrund af en problemformulering og med den akademiske skrivnings krav til fx argumentation, faglig begrebsbrug og citater, dokumentation og henvisning, metakommunikation især om metodebrug og materiale-relevans samt hensigtsmæssig disponering med indledning og konklusion”. Kurset skal endvidere indgå som en integreret del af det undersøgende arbejde og udvikle elevernes erfaring med vejledning i de forskellige faser og i tekstrevision både på globalt og lokalt niveau.